VZW De Mantel

Palliatieve zorg

Netwerk palliatieve zorg

Wat is "Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw"?


Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw is werkzaam binnen de regio Roeselare - Izegem - Tielt - Torhout. Het staat in voor de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur binnen dit gebied en verleent daarbij de nodige ondersteuning aan de professionele zorgverstrekkers binnen de verschillende zorgsettings waar de palliatieve patiënt verblijft.

Werking

De opdrachten zijn samen te vatten in coördineren, advies verlenen, ondersteuning bieden, aanbieden van educatie, sensibiliseren en informeren op het vlak van palliatieve zorg in de regio.


Contactadres

Dario Gaytant

Handelsstraat 1

8800 Roeselare

Tel.: 051 24 83 85

Fax.: 051 24 60 54

Email: info@demantel.net

Doelstelling

Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw werkt samen met alle professionele hulpverleners, bestaande diensten en organisaties.


Onze doelstellingen willen we bereiken in het thuismilieu, het woon- en zorgcentrum, het ziekenhuis, de palliatieve eenheid, alsook in andere instellingen waar palliatieve patiënten verblijven. Lees verder voor een nadere kijk op onze precieze doelstellingen.

De Mantel vzw

Onze doelstellingen

  • de uitbouw van een goede kwaliteitsvolle palliatieve zorgcultuur mogelijk maken.
  • de continuïteit in de palliatieve zorgverlening bevorderen. Iedereen moet kunnen verblijven waar hij op dat ogenblik wenst verzorgd te worden en moet op elk verzorgingsniveau steeds een gelijke zorg krijgen.

Heel lang geleden heb ik jou
bedacht
zo had ik altijd iets
waar ik naartoe kon leven

  • het palliatief gedachtengoed verspreiden. Deze verspreiding dient te gebeuren zowel naar de bevolking als naar elke professionele hulpverlener.
  • raad en ondersteuning geven aan hulp- en zorgverleners op alle niveaus van de gezondheidszorg, bij het verzorgen en begeleiden van hun patiënten.

en toen jij zei
hier ben ik
was ik niet verbaasd
je was precies zoals ik had verwacht

  • vorming organiseren voor zorg- en hulpverleners, vrijwilligers, e.a.
  • een registratiesysteem uitwerken, een behoeftenraming opmaken en de werking evalueren

maar nu pas weet ik
dat ik je niet verzonnen heb

(Johanna Kruit)

Met medewerking van

Wij maken gebruik van cookies

De website van Een Hart voor De Mantel maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het Meer Info